Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Specjalneg... 2019-08-13 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-20 Zobacz
2 ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ S... 2019-08-19 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-19 Zobacz
3 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Brzóza ... 2019-08-09 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-12 Zobacz
4 Dowóz dzieci i uczniów do szkół na terenie Gminy Leżajsk w roku szkolnym 201... 2019-08-09 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-09 Zobacz
5 ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ ... 2019-07-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-07-31 Zobacz
6 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Budowa kanalizac... 2019-06-26 10:00 przetarg nieograniczony 2019-07-30 Zobacz
7 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzóza Królewska – I etap oraz Bu... 2019-06-24 10:00 przetarg nieograniczony 2019-07-24 Zobacz
8 Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej... 2019-06-26 12:00 przetarg nieograniczony 2019-07-05 Zobacz
9 Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk II 2019-05-31 10:00 przetarg nieograniczony 2019-06-17 Zobacz
10 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Leżajsk 2019-05-15 10:00 przetarg nieograniczony 2019-05-24 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się