2014-11-27

Rada Gminy VII KADENCJA

Skład Rady Gminy -VII Kadencja

 Okręg Nr 1 - Fleszar Łukasz

 Okręg Nr 2 -Ogryzek Dominik Aleksander

 Okręg Nr 3 - Krawiec Kazimierz  - PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Okręg Nr 4 - Loryś Wojciech - II WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Okręg Nr 5 - Szewczyk Franciszek Robert

 Okręg Nr 6- Szary Daniel

 Okręg Nr 7 - Nakonieczny Józef  Walenty

 Okręg Nr 8 - Płoszaj Łukasz Adam

 Okręg Nr 9 - Matuszko Zbigniew

 Okręg Nr 10 - Szczęch Czesław Stanisław

 Okręg Nr 11 - Woś Zofia

 Okręg Nr 12 - Rup Dominik Krzysztof

 Okręg Nr 13 - Zygmunt Stanisław Jan

 Okręg Nr 14 - Mędrek Dariusz Zbigniew - I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Okręg Nr 15 - Dąbek Zofia Stanisława

 Okręg Nr 16 - Wiech Krzysztof

 Okręg Nr 17 - Mądry Robert Piotr

 Okręg Nr 18 - Kuras Marzena Agnieszka

 Okręg Nr 19 -Walania Tadeusz Jan

 Okręg Nr 20 - Gorzelnik Mieczysław Antoni

 Okręg Nr 21 - Czapla Andrzej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się