Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE O CENĘ NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ
Zapytanie o cenę na obsługę prawną Gminy Leżajsk wraz z jej
jednostkami organizacyjnymi i pełnienie dyżurów w Urzędzie
Gminy Leżajsk.
15.02.2018 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA - DOKUMENTACJA NIEARCHIWALNA
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na
świadczenie usług w zakresie odbioru i trwałego niszczenia
dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Leżajsk
29.01.2018 więcej
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POCZTOWE
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącym świadczenia usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeby Urzędu
Gminy Leżajsk w 2018r.
01.12.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA URZĄDZENIE DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
Zapytanie o cenę na dobór, wykonanie, dostawę i montaż
urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w
siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk.
24.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI POCZTOWE
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Leżajsk w roku 2018.
24.11.2017 więcej
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA..
Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie audytu
bezpieczeństwa informacji wraz ze wskazaniami w zakresie
wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Urzedzie
Gminy Leżajsk".
19.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Zapytanie o cenę na dostawę artykułów biurowych do Urzędu
Gminy Leżajsk w 2017 - 2018r.
14.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi dowozu i odwozu grupy
osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na ternie Gminy
Leżajsk.
07.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
informacji wraz ze wskazaniami w zakresie wdrożenia ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w Urzędzie Gminy Leżajsk.
06.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi polegającej na dowożeniu
i odwożeniu grupy 20 skazanych osób z Zakładu Karnego w
Chmielowie, ul. Strefowa 17, 39-442 Chmielów do Leżajska.
27.07.2017 więcej
12