Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
UPROSZCZONA OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
28.05.2020 więcej
UPROSZCZONA OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego „Talenty
Dębna”.
05.02.2020 więcej
Oferta uproszczona
Oferta uproszczona
18.10.2019 więcej
WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NGO 2020
Wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Leżajsk z
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.
14.10.2019 więcej
Oferta uproszczona „Talenty Dębna”
Oferta uproszczona w trybie 19a „Talenty Dębna”
09.10.2019 więcej
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZ. 2020 R.
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2020 R.
26.09.2019 więcej
UPROSZCZONA OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego
"Rekonstrukcja wydarzeń historycznych upamiętniających 80
rocznicę wybuchu II wojny światowej"
13.08.2019 więcej
UPROSZCZONA OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego
19.06.2019 więcej
UPROSZCZONA OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - LKS
STAROMIESZCZANKA
17.04.2019 więcej
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU
11.04.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się