Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - DOWÓZ SENIOR PLUS - 2020
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - DOWÓZ SENIOR PLUS - 2020
19.12.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - SENIOR PLUS - 2020
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - SENIOR PLUS - 2020
19.12.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI - POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I NIEPEŁNOSPR.-2020
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I
NIEPEŁNOSPRAWNYM NA 2020 ROK
19.12.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ _LASZCZYNY
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ – „DOWÓZ DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LEŻAJSK DO OŚRODKA
REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W LASZCZYNACH W PIERWSZYM
PÓŁROCZU ROKU 2020”.
16.12.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ_KORCZOWISKA
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ – „DOWÓZ DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LEŻAJSK DO OREW W
KORCZOWISKACH W 2020 R.”
13.12.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ_JAROSŁAW
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ – „DOWÓZ DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LEŻAJSK DO NIEPUBLICZNEJ
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W JAROSŁAWIU ORAZ OREW W
JAROSŁAWIU W 2020 R.”
13.12.2019 więcej
NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - DOWÓZ „SENIOR” 2020
NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W KONKURSIE - DOWÓZ
„SENIOR” 2020
13.12.2019 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ "SENIOR plus" 2020
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W KONKURSIE
„SENIOR plus” 2020
13.12.2019 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - Pomoc
osobom bezdomnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Leżajsk”
na 2020 rok
13.12.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - ŚDS STARE MIASTO
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - ŚDS STARE MIASTO
21.08.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się