Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 28/2014 Wójta Gminy Leżajsk
ZARZĄDZENIE NR 28/2014 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 30 kwietnia
2014 r. w sprawie podania wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych
30.04.2014 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 23 kwietnia 2014r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 23 kwietnia 2014r. w
sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Leżajsk
30.04.2014 więcej