Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE O KANDYDATACH NA PREZYDENTA RP
OBWIESZCZENIE O KANDYDATACH NA PREZYDENTA RP
06.07.2020 więcej
HARMONOGRAM DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W DNIU 11.07.2020 R.
HARMONOGRAM DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W DNIU
11.07.2020 R.
06.07.2020 więcej
HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINA LEŻAJSK
HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINA LEŻAJSK
26.06.2020 więcej
HARMONOGRAM DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W DNIU 27.06.2020 R.
HARMONOGRAM DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W DNIU
27.06.2020 R.
22.06.2020 więcej
PREZENTACJA KBW - SZKOLENIE CZŁONKÓW OKW
PREZENTACJA KBW - SZKOLENIE CZŁONKÓW OKW
19.06.2020 więcej
TERMINY SZKOLEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
TERMINY SZKOLEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - WYBORY
PREZYDENTA ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
17.06.2020 więcej
Składy OKW gm. Leżajsk
Składy OKW gm. Leżajsk
16.06.2020 więcej
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I
12.06.2020 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK - siedziby Obwodowych Komisji
Wyborczych
12.06.2020 więcej
Informacja - korespondencyjny trybu głosowania
Informacja o możliwości skorzystania przez wyborcę z
korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020
r. - II tura
09.06.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się