Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ WYBORÓW WÓJTA
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY
LEŻAJSK
22.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ Z WYBORU RADY GMINY LEŻAJSK
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE POWYŻEJ 20
TYŚ. MIESZKAŃCÓW - GMINA LEŻAJSK
22.10.2018 więcej
HARMONOGRAM DOSTARCZENIA KART DO GŁOSOWANIA OKW
Harmonogram dostarczenia do obwodowych komisji wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania kart do głosowania w celu
przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych w dniu 20
października 2018r.
18.10.2018 więcej
HARMONOGRAM SZKOLEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Harmonogram szkoleń obwodowych komisji wyborczych Gminy Leżajsk
08.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE GKW O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA WÓJTA
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Leżajsku z dnia 4
października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Leżajsk zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
05.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE GKW O LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Leżajsku z dnia 4
października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Leżajsk zarządzonych na dzień
21.10.2018 r.
05.10.2018 więcej
INFORMACJA O PRAWIE GŁOSOWANIA ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA
Informacja Wójta Gmina Leżajsk o prawie do głosowania za
pośrednictwem pełnomocnika.
03.10.2018 więcej
INFORMACJA O UDOSTEPNIENIU SPISÓW WYBORCÓW
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców
03.10.2018 więcej
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WS. INFORMACJI O LOSOWANIACH
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września
2018r. w sprawie informacji o losowaniach składów obwodowych
komisji wyborczych.
24.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Leżajsk z dnia 20 września 2018 r.
24.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się