Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK
Ogłoszenie Wójta Gminy Leżajsk ws. Zebrania Wiejskiego
Sołectwa Rzuchów - 18 marca 2019 r.
12.03.2019 więcej
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW GMINY LEŻAJSK
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW GMINY LEŻAJSK
03.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK
Zmiana Zarządzenia Wójta Gminy Leżajsk w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia wyborów sołtysów gminy Leżajsk,
zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
01.03.2019 więcej
Harmonogram dostarczenia materiałów - wybory Sołtysów Gminy Leżajsk
Harmonogram dostarczenia materiałów w celu przeprowadzenia
wyborów Sołtysów Gminy Leżajsk w dniu 2 marca 2019 r.
26.02.2019 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW
- siedziby komisji do przeprowadzenia głosowania w wyborach
sołtysów
22.02.2019 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie zarejestrowanych kandydatów na sołtysów w gminie
Leżajsk w wyborach zarządzonych na dzień 3 marca 2019r.
18.02.2019 więcej
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW
Zarządzenie Wójta Gminy Leżajsk w sprawie wyborów sołtysów
w gminie Leżajsk w dniu 3 marca 2019 r.
29.01.2019 więcej
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSA W GMINIE LEŻAJSK
Wyniki wyborów sołtysów w Gminie Leżajsk
01.03.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie zarejestrowanych kandydatów
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk w sprawie zarejestrowanych
kandydatów na sołtysów w gminie Leżajsk w wyborach
zarządzonych na dzień 1 marca 2015r.
23.02.2015 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Leżajsk w sprawie wyborów sołtysów
Ogłoszenie Wójta Gminy Leżajsk w sprawie wyborów sołtysów w
Gminie Leżajsk
23.02.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się