Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE O CENĘ NA OBSŁUGE PRAWNĄ GMINY LEŻAJSK (...)
Zapytanie o cenę na wykonanie zamówienia o wartości netto
poniżej 30000 EURO na "Obsługę prawną Gminy Leżajsk wraz z
jej jednostkami organizacyjnymi oraz pełnienie dyżurów w
Urzędzie Gminy Leżajsk."
19.02.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne
Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne na rok 2019
21.12.2018 więcej
WYBÓR OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Protokół postępowania na zamówienie o wartości do 30 000
Euro, na wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w
Urzędzie Gminy Leżajsk.
05.10.2018 więcej
WYBÓR OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Protokół postępowania na zamówienie o wartości do 30 000
Euro na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w
Urzędzie Gminy Leżajsk.
24.09.2018 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ - AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
informacji w Urzędzie Gminy Leżajsk.
12.09.2018 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu
wewnętrznego w Gminie Leżajsk zgodnie z planem audytu na 2018r.
12.09.2018 więcej
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dowóz uczniów do
Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w roku szkolnym 2018/2019
21.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w
Starym Mieście w roku szkolnym 2018/2019
09.08.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się