Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Leżajsk 2020-04-27 10:00 przetarg nieograniczony 2020-05-22 Zobacz
2 Remont sal gimnastycznych w miejscowościach Wierzawice i Giedlarowa 2020-04-20 10:00 przetarg nieograniczony 2020-05-14 Zobacz
3 Remonty nawierzchni drogowych tłuczniem i żużlem 2020-04-15 10:00 przetarg nieograniczony 2020-04-22 Zobacz
4 Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Leżajsk wraz z infrastrukturą towarzysząc... 2020-03-09 10:00 przetarg nieograniczony 2020-03-31 Zobacz
5 Remonty nawierzchni drogowych 2020-03-05 10:00 przetarg nieograniczony 2020-03-26 Zobacz
6 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z t... 2019-12-06 10:00 przetarg nieograniczony 2019-12-19 Zobacz
7 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Leżajsk, Jednostek Organizacyjnych Gminy... 2019-12-02 10:00 przetarg nieograniczony 2019-12-12 Zobacz
8 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Budowa kanalizac... 2019-06-26 10:00 przetarg nieograniczony 2019-07-30 Zobacz
9 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzóza Królewska – I etap oraz Bu... 2019-06-24 10:00 przetarg nieograniczony 2019-07-24 Zobacz
10 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 341 712,32 zł z przeznaczeniem... 2015-12-17 10:00 przetarg nieograniczony 2015-12-21 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się